Wycena

Jeśli zakup nieruchomości chcesz sfinansować kredytem i potrzebujesz wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia kredytu;

jeśli nie znasz wartości nieruchomości, którą zamierzasz sprzedać i potrzebujesz rzetelnej wyceny nieruchomości dla potrzeb sprzedaży lub do innych celów

to nasze Biuro Nieruchomości współpracuje z wybranymi rzeczoznawcami majątkowymi.

W ramach współpracy z rzeczoznawcami oferujemy:

- rzetelną wycenę nieruchomości
- szybki czas realizacji
- konkurencyjne ceny.